Глаукома – Характеристики на заболяването и възникване | NM Genomix

Глаукома – Характеристики на заболяването и възникване

Глаукома – Характеристики на заболяването и възникване

Глаукомата се характеризира с прогресивно увреждане на зрителния нерв и необратими дефекти в зрителното поле, често свързани с повишено вътреочно налягане. Тя е водеща причина за слепота в световен мащаб. Най-често срещаните форми на глаукома са свързани с възрастта. Заболяването обикновено запова на средна възраст и се развива бавно, но неумолимо.

Подгрупите на глаукома се определят като откритоъгълна или закритоъгълна, в зависимост от положението на очната леща и ириса по отношение на трабекуларната мрежа.

Глаукомата с отворен ъгъл се разделя на подгрупи, основните от които са: 
Ексфолиативна глаукома (XFG) на базата на ексфолиативен синдром (XFS);
Глаукома с нормално налягане (NTG) - пациентът развива глаукоматозна оптична невропатия в отсъствие на абнормно повишено вътреочно налягане. 

Глаукома може да възникне във всяка възраст.

С ранно начало на заболяването (преди 40-годишна възраст)

  • Фамилна глаукома с нормално налягане (NTG);
  • Юношеска (ювенилна) откритоъгълна глаукома (JOAG);
  • Първична вродена глаукома (диагностицира се през първата година от живота). ПВГ е по-често при мъжете (65%) и е двустранна при 70% от лицата.

В зряла и напреднала възраст (след 40-годишна възраст)

  • Първична откритоъгълна глаукома (ПОЪГ) (често остава недиагностицирана или неразпозната от пациентите, докато настъпва клинична загуба на зрението)
  • Първична закритоъгълна глаукома (основна причина за необратима слепота, особено в Азия)
  • Ексфолиативен синдром и глаукома.

СЗО изчисли, че в световен мащаб 4,5 милиона души са загубили зрението си поради глаукома. СЗО и работна група на международни неправителствени организации съвместно подготвиха и стартираха обща програма за глобални действия: "VISION 2020 - The Right to Sight" за намаляване на уврежданията на зрението и  предотвратяване на слепотата до 2020 година.

Tags: 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com