Изследването Майнтрак за определяне на чувствителността спрямо противораковата терапия | NM Genomix

Изследването Майнтрак за определяне на чувствителността спрямо противораковата терапия

Изследването Майнтрак за определяне на чувствителността спрямо противораковата терапия

Тестът за химиочувствителност по метода Майнтрак се извършва върху клетки, отделени от тумора и циркулиращи в кръвообращението. Затова за провеждането му е необходима единствено вземането на кръвна проба от пациента. В нея туморните клетки се разграничават от останалите на базата на специфични белтъци по повърхността им. Когато тези клетки се култивират в присъствието на изследвания химиотерапевтичен агент, приложен в стандартна доза, може да бъде измерен ефекта на лекарството спрямо тях. Тъй като туморните клетки могат да бъдат ясно разграничени от останалите клетки в кръвта, е възможно да бъде отчетено отмирането им вследствие на действието на приложения химиотерапевтик. Това позволява да бъде направена оценка на терапията още преди тя да е започнала дори или когато не е наличен турморен материал.

Благодарение на метода Майнтрак за определяне на химиочувствителност може да бъде избрана най-подходящата терапия, като същевременно пациентът се щади от вредните странични ефекти на евентуален неефективен агент.

За да научите повече за приложението Майнтрак или за да поръчате изследването свържете се с нашия екип.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com