Изследването MammaPrint® за персонализиран подход към рака на гърдата | NM Genomix

Изследването MammaPrint® за персонализиран подход към рака на гърдата

Изследването MammaPrint® за персонализиран подход към рака на гърдата

Днес се знае, че механизмите на възникване и развитие на всяко раково заболяване са уникални и за постигането на оптимални резултати в лечението е необходим индивидуален подход към всеки пациент. Традиционно лекарите разчитат на клинични и патологични фактори като възраст, размер на тумора, стадий на развитие и рецепторен статус при вземането на решение за лечение. Благодарение на съвременните молекулярно генетични изследвания медицинските специалисти могат да получат допълнителна информация и да добият по-пълна представа за туморната физиология.
Изследването MammaPrint® анализира 70 гена свързани с риска от възникване на метастази при пациенти с рак на гърдата  и помага да се изгради план за лечение съобразен с нуждите на всеки пациент. Изследваните гени са отговорни за най-важните процеси свързани с метастазирането, включително:

  • растеж и делене на туморните клетки
  • образуване на кръвоносни съдове, захранващи тумора
  • отделяне на туморни клетки в кръвообращението
  • преминаване на туморните клетки през кръвоносните съдове и способността им за оцеляване и размножаване в нови органи

MammaPrint® поставя пациентите в две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази като на тази база се изготвя план за лечение.
Какво означава ако попадам в групата „Нисък риск“?
Ако попадате в категорията „Нисък риск“ определен чрез теста MammaPrint®, възможността от рецидив на онкологичното заболяване е изключително ниска. Провеждането на химиотерапия няма да има съществени ползи относно здравословното състояние на пациентите от тази група.
Какво означава ако попадам в групата „Висок риск“?
Ако след провеждането на теста MammaPrint® Вашият резултат попада в категорията „Висок риск“, се прилага химиотерапия. Високорисковите пациенти могат да се разделят на подтипове, с цел прецизиране на плана за лечение. Това ще даде представа кое лечение би дало най-добър отговор: хормонална терапия, химиотерапия, таргетна терапия или комбинация от тях.
За да научите дали теста MammaPrint® е подходящ във вашия случай, или за да поръчате изследването, свържете се с нашия екип.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com