Има една тайна за лечението на рак, която до скоро само учените знаеха | NM Genomix

Има една тайна за лечението на рак, която до скоро само учените знаеха

Има една тайна за лечението на рак, която до скоро само учените знаеха

Персоналният подход подобрява значително прогнозата  на  пациента

Шансовете за успешно лечение се увеличават значително при прилагане на методи за персонална оценка на болестта при дадения пациент (a именно, че молекулярно-генетичният профил на тумора е от първостепенно значение при избора на терапия и правилното приложение на подобни изследвания увеличава шансовете за успешно лечение).  За щастие все повече лекари, онколози и специалисти оценяват ползите и прилагат молекулярно-генетични изследвания, целейки персонален подход  и по-добра прогноза за пациентите с онкологични заболявания. Поради огромния дял на неефективни лечения, съпроводени от тежки странични ефекти,  необходимостта от методи за информиран избор на терапия става все по осезаема.  Изследвания за химиочувствителност към използваните цитостатици и прецизно оценяване на ефекта от лечението се прилагат ежедневно в най-модерните онкологични отделения по света.

Трудностите в борбата с рака произтичат до голяма степен от хетерогенността на клетките, съставящи туморната тъкан. Съществуването на различни клетъчни линии  в границите на едно заболяване, някои от които циркулират в кръвообращението, е силна предпоставка за резистентност на болестта към медикаментите и образуване на метастази или рецидив. Това е причината подхода за борба с рака в световен мащаб да измества фокуса си към персонализираната медицина. Различни иновативни технологии и методи навлизат в сферата на онкологията, предоставяйки на специалистите  възможност да адаптират във все по-голяма степен лечението към индивидуалните характеристики и персоналното състояние на пациента. Свидетелство за това е и една от основните теми, под която мина тазгодишната ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) конференция по онкология.  Пред най-големите специалисти от цял свят бяха представени най-новите технологии за прецизна медицина и персонален подход.

През последното десетилетие  технологиите,  базирани на свободно циркулиращи туморни клетки, се  прилагат все по широко в онкологичната практика. Отделяни от солидния тумор, тези клетки се придвижват свободно в кръвообращението, причинявайки метастази и рецидиви. Молекулярните изследвания, базирани на туморни клетки от кръвообращението на пациента, предоставят различни инструменти за индивидуален подход, като избор на най-ефективна терапия за конкретния пациент, проследяване ефективността на лечението, както и наблюдение на пациенти в ремисия.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com