Майнтрак за проследяване на рака на гърдата | NM Genomix

Майнтрак за проследяване на рака на гърдата

Майнтрак за проследяване на рака на гърдата

Всеки тумор е различен и ефикасността на терапията зависи индивидуалните характеристики на пациента и конкретното заболяване. Затова е от изключителна важност резултатите от лечението да бъдат проследявани в реално време.
Изследването Майнтрак е базирано на неинвазивен метод за проследяване на солидни тумори, който:

  • е базиран на преброяване на циркулиращите в кръвта туморни клетки и позволява директен мониторинг върху развитието на болестта.
  • може да предостави информация за ефикасността на хормоналната терапия прилагана при рак на гърдата.
  • предлага възможности за получаване на допълнителна информация за ходя на заболяването.

Майнтрак за проследяване на хормонална терапия при рак на гърдата

Чрез Майнтрак лекуващият лекар получава източник на актуална информация за туморната активност (на всеки 3 до 6 месеца).

На графиката са показани резултатите от преброявания на циркулиращите туморни клетки при три пациентки с рак на гърдата подложени на хормонална терапия.
Повишаване в броя на туморните клетки = необходимост за оптимизиране на терапията
Постоянен брой туморни клетки = положителен курс на терапията
Понижение в броя на клетките  = ефективна терапия

Майнтрак може да подпомогне решението дали да бъде продължена хормоналната терапия

Степента, до която пациентът би имал полза от хормонално лечение може да бъде оценена чрез Майнтрак

Дългосрочно проледяване чрез Майнтрак на пациент за рак н гърдата: пример 1

Наблюдава се повторно увеличаване на туморни клетки след края на терапията, което е последвано от рецидив на болестта. Тези резултати предполагат, че ще е необходимо подновяване на терапията.

Дългосрочно проледяване чрез Майнтрак на пациент за рак н гърдата: пример 2

Незначителните промени в нивата на туморните клетки е индикация за свободен от болестта период за пациента.
За да научите повече за приложенията на метода Майнтрак или за да поръчате изследването, свържете се с нашия екип.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com