10 години лидер в иновациите при медицинските услуги | NM Genomix

10 години лидер в иновациите при медицинските услуги

10 години лидер в иновациите при медицинските услуги

Тази година групова практика за специализирана медицинска помощ -  НМ Дженомикс отбелязва 10 години от своето създаване.

Вече десетилетие екипът на НМ Дженомикс посвещава цялата си енергия и усилия да предоставя надеждни здравни услуги по най-висок и утвърден европейски и световен стандарт, като същевременно работи активно за това, да осигури прозрачност и широк достъп на все повече пациенти до съвременни и ефективни методики в сферата на  онкологията, кардиологията и генетичните изследвания за пренатално проследяване.

НМ Дженомикс изгражда и поддържа устойчиво сътрудничество със световно признати компании в областта на молекулярно-генетичната диагностика, лидери в предлагането на медицински процедури и услуги от най-ново поколение.

Партньорството ни с редица лечебни заведения, лаборатории, и медицински структури в цялата страна, позволява услугите ни да достигат до максимален брой пациенти, по надежден и удобен за тях начин.

За да повишим информираността и качеството на здравните услуги, работим  съвместно с широк кръг от пациентски и неправителствени организации, и медии.

Началото

През 2006 г. стартирахме с интегрирането на първата банка за стволови клетки в България - Cryo-Savе и налагането на технологията за тъканно съхранение като част от стратегията за ефективното лечение при редица тежки заболявания. В последващия период, НМ Дженомикс насочи усилията си към молекулярно-генетичните изследвания, променяйки насоката на първоначалната си дейност.

Лидер в НИПТ

Пренаталният скрининг и диагностика в България претърпяха революционно израстване благодарение на НМ Дженомикс. Неинвазивният пренатален тест за установяване на генетични аномалии – Пренатест, вече повече от три години е най-предпочитаната услуга от бременните жени в България. Над 1000 наши пациенти ни се довериха и се възползваха от  качеството,  съвременните технологии и високите стандарти, гарантирани от утвърдената немска лаборатория Лайфкодекс. Така успяхме да изградим доверие и да получим признанието на хиляди пациенти, родители и специалисти.

Всичко това направи НМ Дженомикс лидер в осигуряването на модерен пренатален скрининг за бременни в България.

Персонализирано лечение в борбата с онкологични заболявания

Персоналният подход навлиза все по-уверено в борбата с онкологичните заболявания. Придържайки се стриктно към последните достижения на науката и медицината, от 2014 г. НМ Дженомикс предлага иновативни и съвременни изследвания в областта на онкологията, базирани на свободно циркулиращи туморни клетки и генетичен анализ, позволяващи ефективен подбор и щадяща терапия според индивидуалните характеристики на всеки пациент.

Наследствени онкологични и кардиологични заболявания и превенцията им

От 2015 г. НМ Дженомикс започна да предлага иновативни генетични изследвания, определящи наличието на семейна наследствена предразположеност към някои ракови или кардиологични заболявания. Поставено бе и началото на широка информационна кампания сред българските пациенти по темата за унаследяването на онкологичните заболявания и потенциалните рискове от това.

Ние предложихме единствена за страната услуга, която следва строга методика обхващаща всички етапи на лечението – изследване, специализирана консултация и назначаване на индивидуална програма за проследяване и терапия. Нашите пациенти и техните семейства получават индивидуално внимание и цялостен подход в превенцията и лечението на тези заболявания.

Всички генетични изследвания за ракови и сърдечно-съдови заболявания, предлагани от НМ Дженомикс, се извършват в лабораториите на Ambry Genetics, компания с над 15-годишен опит в клиничната диагностика на кардиологични, онкологични и неврологични заболявания.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com