Неинвазивен пренатален тест за определяне на бащинство | NM Genomix

Неинвазивен пренатален тест за определяне на бащинство

Идентифицирането на свободноциркулиращо фетално ДНК в майчината кръв позволи разработването на неинвазивен пренатален метод за определяне на бащинство. Метода включва неспецифично амплифициране на генетичния материал, последвано от масивно паралелно секвениране. Технологията предоставя възможност за точен резултат в ранна бременност без риск за бебето, понеже се използва единствено майчина кръв за изследването. Клетки от развиващия се фетус циркулират свободно в кръвния поток на майката. Тези фетални клетки могат да бъдат открити най-рано в осма гестационна седмица от бременността. Те могат да бъдат изолирани и да се изследва бебешкото ДНК, което те съдържат. Изготвя се профил на 15 локуса (маркери), които се сравняват с тези на майката и потенциалния баща за установяване на родство.
Изследването се извършва в DNA Diagnostic Center, Фейрфийлд, Охайо, САЩ.

  • Период на провеждане на изследването: след 8ма гестационна седмица.
  • Време за получаване на резултат: 10 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията.
  • Проби за извършване на изследването: 2 епруветки от по 10мл кръв от майката и 4 проби от устната кухина на предполагаемия баща.Точност на изследването: 99,996%.
  • Определяне на пола по желание.
  • Цена: 2600лв

* При желание за изследване на други потенциални бащи, допълнително се заплащат 550лв на изследвано лице.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com