Хистопатология – второ мнение | NM Genomix

Хистопатология – второ мнение

Какво представляват хистопатологичните изследвания?

Хистопатологичните изследвания в клиничната онкология включват различни подходи за микроскопско наблюдение и анализ на тъкани с туморен произход, получени чрез биопсия или друга хирургическа интервенция. Патологичните доклади играят важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и помагат да се изберат възможности за лечение.

Защо и кога е необходимо второ мнение?

Поради спецификата на анализите, хистопатологичните изследвания се базират на визуални наблюдения и силно зависят от субективната оценка на специалистите-патолози. Това става причина за твърде честите грешки в тази област и последващото поставяне на грешни диагнози. Специалистите препоръчват да се обърнем към втори патолог, за да се потвърди диагнозата и плана за терапия, тъй като евентуална грешка може да повлияе избора на лечение.

Второ мнение от реномиран немски институт по патология

НМ Дженомикс може да осигури хистопатологично изследване за второ мнение по поставена хистопатологична оценка. Изследването се извършва във института по Клинична Патология в Байройт, Германия от екипа проф. д-р Михаел Фиет.

Анализът се извършва върху туморно блокче или траен микроскопски препарат.Цената включва хистологична оценка, транспорт на пробата и предоставяне на резултат от изследването в оригинал и на български език. Стойността варира според вида на туморното заболяване и приложените методи като базовата цена е 750 лв.

За да научите повече, свържете се с нашия екип.

 

Klinikum Bayreuth GMBH

SofiaPlovdiv

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 0882 406 205, 0888 018 722

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com