Genecept Assay™ | NM Genomix

Genecept Assay™

Бърз и точен навигатор за психиатрите в избора на лечебен план

Тестът Genecept Assay™ дава подробна информация за Вашия уникален генетичен профил и потенциалния му ефект върху лечението Ви. Тази информация помага на Вашия лекар да избере най-добрия медикамент и доза за Вас. Така спестявате време и средства, но преди всичко съкращавате пътя до подобряването на здравословното Ви състояние.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕСТЪТ GENECEPT ASSAY™

Genecept Assay™ е генетичен тест, предназначен да помогне на Вашия лекар да оптимизира лечебните схеми и да избере лекарства, които са най-ефективни и безопасни конкретно за Вас.

 • Идентифицира вариациите в 18 ключови гена, свързани с психиатричното лечение.
 • Прилага се лесно – ДНК проба се взима от вътрешната страна на бузата;
 • Всеки резултат включва 8 страници доклад и  безплатна индивидуална консултация чрез видео връзка с медицински специалист на компания Genomind, САЩ, предназначена за насочващия и назначаващия терапия психиатър.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТЕСТА GENECEPT ASSAY™

Genecept Assay™ покрива широк диапазон от емоционални и поведенчески  разстройства. Изследването се препоръчва за:

 • Пациенти с депресия, тревожност, обсесивно-компулсивното разстройство, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, биполярно разстройство, пост-травматично разстройство, аутизъм, шизофрения, хронична болка и злоупотреба с вещества;
 • Пациенти без оптимален отговор от лечението: предишни неуспешни лечения, лош отговор или нежелани реакции;
 • Пациенти, употребяващи едновременно множество медикаменти;
 • Пациенти със съпътстващи психиатрични и/или други заболявания;
 • Пациенти с проблеми в придържането към предписана терапия.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕСТА GENECEPT ASSAY™

 • Тестът Genecept Assay™ помага да се намери най-добрата терапия в точните дози конкретно за Вас, на база на Вашия уникален генетичен профил;
 • Резултатите от Genecept Assay™ са лесни за разчитане и разбиране. Тестът дава ясна информация  дали са налице вариации в гени, които оказват влияние върху усвояването на различните групи лекарствени вещества и съответно върху ефективността на терапията;  
 • Тестът Genecept Assay™ намалява времето за достигане до точната терапия конкретно за Вас;
 • Тестът Genecept Assay™ помага да се намалят разходите по лечението, като спестява преминаването през неефективни терапии;
 • Тестът Genecept Assay™ помага да се избере терапия с най-малък риск от нежелани лекарствени реакции и ефекти върху БМИ и телесното тегло, включително да се минимизира риска от злоупотреба и пристрастяване;
 • Тестът Genecept Assay™ дава в допълнение и информация за хранителни добавки и стимуланти с потенциална висока ефективност кокретно за Вас.

Genecept Assay™

Цена: 1 485 лв. с включена консултация със сертифициран специалист на GenomindСАЩ (по желание), предназначена за насочващия и назначаващия терапия психиатър.
Време за получаване на резултат: от 3 до 5 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията.
Материал за изследване: натривка от букална лигавица
Анализът се извършва в лабораторията на компания Genomind, САЩ.
Свържете се с наш специалист за повече информация: тел. 0888 01 87 22, 0889 34 67 68 и 0886 34 45 84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com