Glaucoma Protect | NM Genomix

Glaucoma Protect

Генетично изследване за предразположеност към глаукома

Глаукомата е заболяване, което се характеризира с прогресивно увреждане на зрителния нерв и необратими дефекти в зрителното поле, често свързани с повишено вътреочно налягане. Тя е водеща причина за слепота в световен мащаб. Най-често срещаните форми на глаукома са свързани с възрастта. Oбикновено заболяването започва на средна възраст и се развива бавно, но неумолимо.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ИЗСЛЕДВАНЕТО GLAUCOMA PROTECT:

  • За пациенти с фамилна обремененост;
  • За пациенти с вече доказана разновидност на глаукома;
  • За пациенти с повишено вътреочно налягане.

ПРЕДИМСТВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО GLAUCOMA PROTECT

  • Идентифицират се пациенти, носители на генетични мутации, свързани с развитие на глаукома с цел започване на стриктно проследяване и евентуално лечение на много по-ранен етап;
  • Установяват се членове на семейството в риск, при които да започне по-ранна превенция.  
  • Дава насочваща информация за оптимални терапевтчни решения.

Glaucoma protect™

Време за получаване на резултат: между  3 и 4 седмици след пристигане на пробата в лабораторията.
Материал за изследване: кръв или слюнка
Анализът се извършва в лабораторията на компания Blueprint Genetics (Хелзинки, Финландия).
Свържете се с наш специалист за повече информация: тел.  0889 237 907 0889 34 67 68.
 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com