MammaPrint® | NM Genomix

MammaPrint®

Какво представлява MammaPrint®

MammaPrint e генетичен тест, който чрез анализ на определени гени оценява риска от възникване на метастаза при пациенти с рак на гърда в ранен стадий. Изследва целия познат процес на възникване на разсейки. Това включва оценката на 70 гена, които са в основата на този процес. Тези гени предопределят метастатичния процес.
MammaPrint® е изследване, което разделя пациентите само на две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази. Може да даде категоричен отговор на въпроса дали един пациент трябва да премине през химиотерапия или не. Това го прави иновативен и незаменим помощник на онколога, при назначаване химиотерапия на жени, с ранно диагностициран карцином на гърда.

Зa кого е подходящ MammaPrint®?

Жени с първичен инвазивен карцином на гърда.
Клиничен стадий: Т1, Т2 или операбилен Т3 с или без ангажираност на LN 1до 3.
Her 2 neu-
ER+/-
PR+/-

Материал за изследването: туморно блокче
Резултат: до 10 работни дни
Изследването се извършва в: Амстердам, Холандия

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com