Trovera | NM Genomix

Trovera

Какво представлява TroveraTM?

TroveraTM генетичен тест от нов вид, наречен течна биопсия от кръвна плазма и/или урина. Базиран е на детекция и анализ на циркулираща туморна ДНК (цтДНК).
TroveraTM предоставя информация за мутации, свързани с развитието на най-често срещаните солидни тумори. Изследва EGFR, KRAS и BRAF мутации, тясно свързани с развитието на няколко типа тумори, за които FDA и ESMO са одобрили използването на таргетна терапия.

Зa кого е подходящ TroveraТМ?

Пациенти с:

 • недребноклетъчен рак на белия дроб (EGFR, BRAF и KRAS мутации)
 • рак на дебело черво (BRAF и KRAS мутации)
 • рак на панкреаса (KRAS мутации)
 • рак на яйчници (KRAS мутации)
 • меланом (BRAF мутации)
 • Болест на Ердхайм – Честър (BRAF мутации)

Какви са предимствата на TroveraТМ?

 • Дава клинично значими резултати за откритата мутация и най-подходящата таргетна терапия.
 • Установява в реално време промените в тумора на молекулярно ниво. Детекция на налични или нововъзникнали мутации
 • Проследява ефективността на терапията според отговора на тумора към нея, възможност за навременна смяна на медикамента при наличие на резистентност.
 • Данните получени от TroveraTM подпомагат избора на най-подходящото и индивидуално лечение на всеки пациент.
 • Дава възможност да се контролират туморните промени преди, по време и след лечението.
 • Установява наличие или отсъствие на минимална остатъчна болест или прогресия на заболяването.
 • Категоричен отговор за хода на лечението.
 • Тестът може да се прилага многократно и често.
 • Безболезнен метод.
 • Материал за изследването: кръв и/или урина
 • Време за получаване на резултатите: може да варира според броя от изследвани мутации и е между 7 и 14 работни дни
 • Изследването се извършва в: Сан Диего, Калифорния, САЩ
 • Цена: 1650лв на мутация

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com