Други изследвания | NM Genomix

Други изследвания

Б

урното развитие в областта на генетиката и молекулярната биология води до редица промени и значителни подобрения в здравеопазването като цяло. Иновативни технологии и редица фундаментални открития все по-бързо навлизат в практиката и осигуряват най-модерна грижа за здравето на пациентите. Различни генетични и молекулярни тестове позволяват все по-точна неинвазивна оценка и персонален подход към индивидуалния пациент и неговите нужди.

НМ Дженомикс разширява своето портфолио в областта на персонализираната медицина и молекулярно-генетичната диагностика. Иновативните проекти на компанията, които за първи път ще бъдат предложени на българските пациенти, са в областта на пренаталната диагностика, имунотерапиите в онкологията, както и разширяващи се панели от гени в кардиологията.

 

MODY

Възрастовият тип диабет при млади хора (Maturity-onset diabetes of the young – MODY) е наследствена форма, която засяга 1-2% от пациентите с диабет. Много хора с MODY са погрешно диагностицирани с тип 1 или тип 2 диабет. Установяването на точната диагноза помага при назначаването на активна терапия и овладяване на потенциалните усложнения.

 

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com