Фамилна хиперхолестеролемия | NM Genomix

Фамилна хиперхолестеролемия

Фамилната хиперхолестеролемия (FH) е типично автозомно доминантно заболяване, характеризиращо се повишени плазмени нива на LDL (лош холестерол) и повишаващо риска от коронарна болест на сърцето и инфаркт на миокарда. Голямата част от автозомно доминантните случаи на фамилна хиперхолестеролемия са асоциират с мутации, водещи до загуба на функция, в гена за рецептора за ниско-плътностен протеин, LDLR. Засегнатите индивиди имат високи плазмени нива на LDL холестерол (лош холестерол), което повишава риска от преждевременно заболяване на коронарните артерии, инфаркт на миокарда, и образуване на атеросклеротични плаки. Дефектните LDL-рецептори причиняват отлагане на холестерол в различни части на тялото, което причинява заболявания като ксантелазма (кожа), ксантоматоза (сухожилия), и коронарните артерии (атеросклероза).

Изследването на гена APOB може да открие мутации, които допринасят за друг тип фамилна хиперхолестеролемия, позната като фамилен дефектен аполипопротеин B-100, докато мутациите в гена PCSK9, отговарят за автозомно доминантната хиперхолестеролемия 3.

Тестът за фамилна хиперхолестеролемия AMPLIFIED™ включва паралелен генетичен анализ на гените LDLR, PCSK9 и екзон 26 от APOB гена, анализ на делеция/дупликация в LDLR. Той открива приблизително 99% от описаните мутации в LDLR и PCSK9, и повече от 80% от описаните мутации в APOB,  отговорни за развитието на фамилна хиперхолестеролемия. Различните компоненти на теста са налични и поотделно.

В общата популация, 1 на всеки 500 индивида е носител хетерозиготна мутация в LDLR гена, а 1 на милион – на хомозиготна. Хетерозиготната мутация предизвиква 2- до 3-кратно увеличение на плазмения LDL-холестерол, което води до развитие на симптоми като сухожилни ксантоми, изменения на роговицата и преждевременна коронарна болест. При хомозиготите се наблюдават повърхностни ксантоми, повишение на плазмените LDL-холестерол нива 6- до 8- пъти, смъртни случай през до 40-тата година също са често срещани. Фамилната хиперхолестеролемия е по-често срещана при популационните групи на френски канадски, африканери, ливанци, финландци и евреи ашкенази. В допълнение към мутациите в LDLR гена, мутациите в APOB и PCSK9 гените допринасят за другите два типа фамилната хиперхолестеролемия, познати като фамилен дефектен аполипопротеин B-100 (FDB) и автозомно доминантната хиперхолестеролемия 3 (HCHOLA3), съответно. Аполипопротеин В-100 е основен компонент на нископлътностните липопротеини (LDL) и има ключова роля в свързването на LDL частиците s LDL рецепторите. APOB мутациите попадат частта на гена отговорна за рецептор свързващия домен и намаляват ефикасността на свързване на липопротеините с LDL рецепторите, което води до натрупване LDL в кръвната плазма на пациентите.

Белтъкът Proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) е серинова протеаза, основно експресирана в чревния дроб и тънките черва, която се свързва към LDL-рецептора и го насочва към вътрешността на клетката, където да се разгради. PCSK9 може да повлиява и синтеза на LDL-рецептора, преди достигането му до повърхността на клетката. Мутации свързани с придобиването на нова функция в PCSK9 гена водят до редукция в нивата на LDL-рецептора, което води до хиперхолестеролемия, докато мутации свързани със загуба на функция се асоциират с редукция на нивата LDL холестерол в плазмата. Малки нуклеотидни полиморфизми (SNP) също се срещат с различна честота при различните етнически групи. Освен редките мутации с роля за автозомно доминантната хиперхолестеролемия, някои генетични варианти също са функционално значими за холестеролната регулация и разпределение и имат различно представяне в етническите популации.

Диагностика и терапия

Подходяща диета, физическа активност и някои медикаменти могат да помогнат в терапията на фамилната хиперхолестеролемия. Хетерозиготните пациенти се повлияват добре от комбинация от промяна в диетата и прием на медикаменти (статини), докато в някои случай на хомозиготни пациенти се налагат хирургически интервенции като чернодробни трансплантации. Ранната диагноза в комбинация със селективно лечение може да намали честотата и прогресията на  фамилната хиперхолестеролемия и фамилния дефектен аполипопротеин B-100.

FH панел

Предимства на теста

Ранното диагностично изследване на индивиди с фамилна хиперхолестеролемия или със съмнения за заболяването помага за избор на подходящо лечение и избягване на свързани със болестта увреждания. Препоръчва се тестването на роднини на пациенти с установена хиперхолестеролемия, при бременност или на индивиди, които знаят за съществуването на мутация в семейството.

Чувствителност на теста

Панелът детектира 99% от мутациите в LDLR и PCSK9, както и 80% от мутациите в APOB.

ВРЕМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
FH 2-3 седмици
ВИД НА ПРОБАТА*
  • Кръвна проба 10 мл в EDTA или ACD епруветка
  • Слюнка 2 мл в OrageneTM DNA самосъбиращ контейнер
  • ДНК 5μг с концентрация 100нг/μл
  • Възможност за пренатален скрининг
 

Цена на изследването

Изследване Цена
Фамилна хиперхолестеролемия FH 3 520.00 лв

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com