Гинекологични тумори | NM Genomix

Гинекологични тумори

GYNPlus

GYNPlus е панел от 9 гена, свързани с повишен риск от рак на яйчниците и матката, които се изследват чрез следващо поколение секвениране.

Гените в панела

BRCA1, BRCA2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN и TP53. Гените се свързват с развитието на четири наследствени онкологични синдрома (Наследствен рак на гърдата и яйчниците, Синдром на Линч, Синдром на Кауден и Синдром на Ли-Фраумени), за всички от които са изготвени ръководство за терапия. Идентификация на мутации в един от изброените гени може да помогне за оценката на рака и ръководството за терапия, скрининг и превенция на заболяването. Членове на семейството могат да се изследват за фамилни мутации, за да определят риска от развитие на рак. Много индивиди с лична или семейна история на рак на яйчниците или матката, които имат и случаи на рак на дебелото черво, могат да притежават повече от един синдром. GYNPlus е най-ефективният панел за оценка на риска в тези ситуации.

Рак на яйчниците е петият най-често срещан рак сред жените, който засяга около 1 на 71 жени по време на техния живот. Ракът на яйчниците с епителен произход е най-често срещаната форма на това заболяване и до 25% от случаите на рак на яйчниците с епителен произход се дължи на наследствено унаследяване на мутации.

Ракът на гърдата е най-често срещаният вид рак при жените в бързо развиващите се страни, засягайки около 1 на 8 (12,5%) жени по време на техния живот. Голяма част от случаите на рак на гърдата са спорадични (спонтанно възникнали), но 5-10 % се дължат на наследствена предразположеност. Наследствения рак на гърдата обикновено се появява по-рано в живота, отколкото спонтанно възникналите случаи. Мутациите в гените включени в панела GYNPlus може да даде информация около 39-87% от рискът от развитие на рак на гърдата.

Рак на матката засяга около 1 на 38 жени. Завишеният риск от развитие на рак на матката е установен при много от наследствените синдроми като Синдрома на Линч и Синдрома на Кауден.

Рак на дебелото черво засяга около 1 на 20 мъже и жени. Около 30 % от всички случаи за рак на дебелото черво се дължат на наследствена предразположеност. Синдрома на Линч е най-често срещаната форма на наследствен рак на дебелото черво, но няколко други гена са свързани с увеличен риск от развитие на това заболяване.

Кой трябва да се изследва?
  • Пациенти с развитие на рак на млада възраст (<50 години)
  • Пациенти, притежаващи фамилна история на онкологични заболявания в млада възраст
  • Пациенти с множество първични онкологични образувания
  • Клинична картина на рак в семейството, която е типична при унаследяване на някои от изброените синдроми, например развитие на първични рак на матката и на дебелото черво при Синдром на Линч.
Предимства на изследването
  • Откриване на пациенти, предразположени към някои видове наследствен рак, като резултатите от изследването могат да послужат както за точно оценяване на рисковите фактори, така и като мерки за тяхното намаляване като например чрез скрининг. Други предимства от изследването са провеждането на важни насоки за лечение и прилагане на персонална медицина.
  • Информацията, която пациентът получава, е също така за възможността от развитие на онкологично заболяване и при други членове на семейството, които са неизследвани до сега.
  • Изяснява и определя нивото на риск, базирано на генетично-специфични ракови асоциации (например риск от рак на матката, дебелото черво и рак на яйчниците при мутация на MLH1 гена).
  • Предлагат се насоки за лечение ( например избягване на облъчваща терапия при пациенти с мутация на TP53).
ВРЕМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
GYNPlus 3 седмици
 

Цена на изследването

Изследване Цена
GynPlus 3 520.00 лв

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com