Кардиология | NM Genomix

Кардиология

НМ Дженомикс предлага мулти-генни панели за изследване на наследствени кардиоваскуларни изменения и тестване на единични гени за унаследени аритмии, кардиомиопатии аортни аневризми и разслояване, Синдром на Марфан, Синдром на Ехлерс-Данлос, както и фамилна хиперхолестеролемия. Панелите на НМ Дженомикс за наследствена аритмия и кардиомиопатия включват допълнително и хипертофична кардиомиопатия, Синдром на удължен QT, Синдром на Бругада и Синдром на скъсен QT. Приложението на молекулярно-генетичната диагностика за наследствени изменения в сърдечно-съдовата система може да бъде животоспасяващо. Генетичните тестове насочват и подобряват проследяването на заболяването, както и целят превенция на евентуални усложнения в хода на лечението.

Защо трябва да се изследваме?

Сърдечно-съдовите заболявания са едни от най-честите в световен мащаб. Научно доказано е, че много от пациентите с подобни заболявания имат семейна история и близки, страдащи от същото, което предполага наследствена предразположеност към даден тип увреждане. Новите молекулярно-диагностични тестове в медицината откриват, че мутации в определени гени са генетичната причина за възникването на сърдечно-съдови увреждания.

При дефекти в сърдечно-съдовата система симптоматиката е често неясна, клиничната картина се проследява трудно, повечето от симптомите липсват или се припокриват с други заболявания, а в най-тежките случаи единственият симптом е остра сърдечна недостатъчност и внезапна смърт. С нашите изследвания Вие можете да определите предразположеността си към определени заболявания и да насочите лекуващия си лекар към навременно лечение.

Кой трябва да се изследва?

  • Пациенти с известно заболяване на сърдечно-съдовата система, които са на активно лечение
  • Пациенти със семейна история за развитие на кардиологично заболяване и налично собствено заболяване
  • Пациенти със семейна история за развитие на кардиологично заболяване и неналичие на собствено заболяване
  • Пациенти, които получават аритмии, световъртежи, гадене, лесна умора или остават без въздух и са диагностицирани със сърдечен проблем
  • Пациенти, които получават аритмии, световъртежи, гадене, лесна умора или остават без въздух и не са диагностицирани със сърдечен проблем
  • Пациенти, които имат установена хипертония или висок холестерол и са предразположени към атеросклероза, инсулт или инфаркт
  • Пациенти, които искат да разберат генетичната си предразположеност към кардиологични заболявания без установена симптоматика

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com