Maintrac® | NM Genomix

Maintrac®

Обща информация

Майнтрак е кръвно изследване за периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите/конвенционални химиотерапевтични медикаменти. Методът  дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Чрез периодичното прилагане на теста се проследява рискa от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки.

Свободно циркулиращи туморни клетки

Злокачествените образувания имат свойството да отделят туморни клетки в кръвообращението, като по този начин се разсейват в отдалечени тъкани и органи и образуват така наречените далечни метастази. Дори след успешно оперативно отстраняване на тумора в организма остават ракови клетки способни да доведат до разсейки и/или рецидив.

Химиотерапия

Основната цел на химиотерапията е да ограничи гореописаните усложнения. При голяма част от пациентите след време се появява рецидив и/или метастази, въпреки прилагането на продължителна химиотерапия.  Предпоставката за неефективност на лечението е в природата на туморите, която е силно хетерогенна. Туморните клетки дори в организма на един пациент са с различна структура и генетика. Тези клетъчни линии се различават по свойства като злокачественост, способност за метастазиране, делене, размножаване  и много други. В това число тези клетъчни линии се различават и по чувствителността си към химиотерапията.  Често дори ефективна към голяма част от туморните клетки, химиотерапията остава неспособна да ограничи развитието на определени резистентни клетъчни линии. В следствие на това, често терапии, които в началото на лечението са ефективни,  с напредване на третирането губят ефикасността си и ненужно натоварват пациента със странични ефекти. Това динамично поведение на тумора, както и резистентността на някои туморни клетки към лечението налагат и динамично проследяване и оптимизиране на лечението. 

Приложения и предимства на теста Майнтрак:

- Проследяването с Майнтрак позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не - и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност;

-  Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки  с Майнтрак позволява  своевременна реакция и избор на ефективен подход в лечението;

- Майнтрак позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.

- Майнтрак позволява да се направи изследване за химиочувствителност. При тази опция изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.

- С образна диагностика могат да се регистрират тумори по-големи от 1 см. Докато тумор, който е само 1 мм, може да отделя до 100 000 ракови клетки на ден в кръвта. С помощта на теста Майнтрак могат да се отчетат промени в броя на туморните клетки от 50 000 нагоре в целия кръвен поток и затова е много полезен като дългосрочно проследяващ тест.

Сравнение с туморни маркери

Туморният маркер е белтък, който нормално се среща в организма, като в туморните клетки е в по-високи количества. Повишените нива на туморните маркери  често не съответстват на динамиката на онкологичното заболяване. От друга страна, при установени ракови образувания, маркерът сигнализира само за отмиращи ракови клетки,  но не и за живи, които могат да доведат до възникване на метастази.  С помощта на теста Майнтрак може да се проследява ефективността на една терапия и тя да се променя при необходимост съобразно нивата на свободно циркулиращи туморни клетки в организма, представляващи реален риск за прогресия на заболяването.

Технологията на теста Мaintrac е разработена в „Dr. Pachmann Laboratory“ - Байройт, Германия. Методът се прилага в клиничната практика повече от 10 години в цяла Европа. 

Безплатна консултация

Нашите специалисти могат да Ви разкажат повече за метода и заболяванията, при които той може да бъде полезен.

Цените на майнтрак


Вид изследване Цена (BGN)
Броене на свободно циркулиращи клетки (cell count) 865.00 лв.
Химиочувствителност за 1 медикамент 1,997.00 лв.
Химиочувствителност за 2 медикамента 3,104.00 лв.
Химиочувствителност за 3 медикамента 4,188.00 лв.
Химиочувствителност за 4 медикамента 5,252.00 лв.
Химиочувствителност за 5 медикамента 6,290.00 лв.
Химиочувствителност за 6 медикамента 7,305.00 лв.
Химиочувствителност за 7 медикамента 8,299.00 лв.

Процесът от гледна точка на пациента

Кои са основните етапи на изследването Maintrac и как НМ Дженомикс може да помогне на пациента в този процес можете да разберете от следната графика.

Какви са етапите на онкологичното изследване Maintrac

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com