Maintrac® | NM Genomix

Maintrac®

Какво представлява методът Майнтрак?

Изследването е базирано на детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки (CETC‘s). Отделяни в кръвообращението на пациента от първичния тумор, тези ракови клетки са инструмент на болестта за разпространение в отдалечени органи и образуване на метастази. Разработен и валидиран в Германия от DR. Pachmann Laboratory, методът се прилага повече от 10 години в Европа и Азия.  Над 10 000 пациента с онкологични заболявания и техните лекари са се възползвали от изследването с цел персонален и ефективен подход към болестта. 

Майнтрак за оценка на ефективността от лечението

Целта на лечението, посредством химиотерапия, е да разруши останалите след успешна оперативна намеса туморни клетки и свеждане на риска от метастази или рецидивиране на болестта до минимум.  Чрез метода за детекция и преброяване на CETC’s е възможно да се оцени ефектът на химиотерапия още по време на самото лечение. Посредством проследяване на измененията в броя на туморните клетки в кръвообращението се дава възможност за динамично адаптиране на лечението в индивидуалния случай на всеки отделен пациент.

 

Безплатна консултация

Нашите специалисти могат да Ви разкажат повече за метода и заболяванията, при които той може да бъде полезен.

 

Майнтрак за химиочувствителност

Трудностите при борбата с онкологичните заболявания произтичат от факта, че всеки тумор е различен и е съставен от много клетъчни линии. Този факт води до несигурност в ефекта на терапията и често раковите клетки се оказват резистентни към лечението. Безценното свойство на метода Mайнтрак да разграничава живи туморни клетки от умиращи такива дава възможност да се тестват различни медикаменти с цел да се подбере най-ефективната химиотерапия.

Майнтрак за допълнително характеризиране на туморните клетки

Чрез допълнителни изследвания за клинично значими биомаркери при циркулиращите туморните клетки се създава по-задълбочен молекулярно-генетична характеристика на заболяването. Поради хетерогенността на първичния тумор след неговото отстраняване изследването на оставащите туморни клетки в организма на пациента става невъзможно чрез остарелите методи. Така наречената „течна биопсия“ дава възможност за задълбочен анализ и предписване на персонализирана химиотерапия или таргетна терапия.

Три предимства за пациента

Индивидуално проследяване на резултатите от адювантната химиотерапия

Пациенти, чиито циркулиращи туморни клетки в кръвта са напълно отстранени или значително намалени, рядко развиват рецидив

Периодично следене при употреба на хормонални блокери

Когато няма увеличение в броя на циркулиращите туморни клетки или се наблюдава постепенно намаляване, рецидивите са редки. Пролиферацията на циркулиращите туморни клетки зависи от броя на хормон рецепторите, които те притежават.

Индивидуално и таргетирано лечение при действащ метастатичен процес

Ние препоръчване прилагането на онези медикаменти, които действат най-ефективно върху раковите клетки на конкретния пациент.

Цените на майнтрак


Вид изследване Цена (BGN)
Броене на свободно циркулиращи клетки (cell count) 865.00 лв.
Химиочувствителност за 1 медикамент 1,997.00 лв.
Химиочувствителност за 2 медикамента 3,104.00 лв.
Химиочувствителност за 3 медикамента 4,188.00 лв.
Химиочувствителност за 4 медикамента 5,252.00 лв.
Химиочувствителност за 5 медикамента 6,290.00 лв.
Химиочувствителност за 6 медикамента 7,305.00 лв.
Химиочувствителност за 7 медикамента 8,299.00 лв.

Процесът от гледна точка на пациента

Кои са основните етапи на изследването Maintrac и как НМ Дженомикс може да помогне на пациента в този процес можете да разберете от следната графика.

Какви са етапите на онкологичното изследване Maintrac

 

SofiaPlovdiv

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 0882 406 205, 0888 018 722

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com