CYP, DPD и TPMT мутации при химиотерапия | NM Genomix

CYP, DPD и TPMT мутации при химиотерапия

CYP мутации при химиотерапия

Изследванията за носителство на мутации в гените за CYP ензимите (CYP3A4 и CYP2C8) се препоръчват за пациенти с онкологични заболявания, на които е предписана терапия с таксанови препарати (в т.ч. паклитаксел). Носителите на съответните мутации проявяват нарушения в обмяната на таксаните, което обуславя повишен риск от периферни невропатии, като страничен ефект от лечението.

Таксановите препарати се прилагат в клиничната практика най-често за лечение на рак на яйчниците, гърдата или белодробен рак. Периферната сензорна невропатия е сред най-честите докладвани странични ефекти на този тип лечение. Тя се предизвиква от увреждане в нервите, които отговарят за предаването на информация между главния и гръбначния мозък и периферните органи в тялото като крайниците, пикочния мехур и червата. Основните симптоми на сензорната невропатия включват постепенна поява на мравучкане, тръпнене или обезчувствяване по дланите и ходилата с възходящо разпространение, изгаряща болка или болка като от електрически ток, извънредна чувствителност към допир, загуба на координация, загуба на рефлекси.

CYP ензимите (CYP3A4 и CYP2C8) извършват основните реакции в черния дроб, необходими за безопасното отделяне от организма на таксановите медикаменти. Ако функцията на тези ензими е нарушена, таксаните не могат да се обработят правилно и се засилват страничните им ефекти. Установено е, че наличието на определени мутации в гените за CYP3A4 и CYP2C8, обуславят предразположеността на пациента към невропатии.

Клиничната полза от генетичните тестове за мутации в CYP гените се състои в идентифициране на пациентите с висок риск от невропатии и възможността лечението им и дозите на прилаганите лекарства да се адаптират според индивидуалните им характеристики.

НМ Дженомикс предалага изследванията за носителство на CYP мутации съвместно с партньорите си от Националната Генетична Лаборатория.

DPD мутации при химиотерапия

Липсата на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD) е състояние, свързано с развитието на неврологични проблеми. Хората без наличието на ензимът DPD са силно податливи на флуоропиримидини, използвани за химиотерапията на онкологични заболявания. Типичен пример са 5-флуорорацилът и капецитабинът. Тези лекарства не могат да се разграждат напълно от пациенти с липса на DPD и се натрупват в токсични количества в организма. Може да се появят остро възпаление и язви в храносмилателния тракт, които водят до болки, кървене, повръщане и остра диария. Флоуропиримидините водят и до намаляване на броя на белите кръвни клетки (неутропения), което увеличава риска от инфекции. Често се наблюдава повишено кървене поради намаляване на способността на кръвта да се съсирва. Частично могат да се появят лющене на кожата, обилно потене, задух и падане на косата.

Липсата на DPD се причинява от мутации в DPYD гена, кодиращ ензима дихидропиримидин дехидрогеназа. Около 1% от европейската популация страда от мутацията, наречена „пропускане на екзон 14“. Основната роля на ензимът е разграждането на пиримидиновите бази тимин и урацил, изграждащи нуклеиновите киселини, например ДНК. При наличие на мутация пиримидиновите бази се натрупват в организма, но не е изяснен механизмът за поява на последващите симптоми. Поради причината, че често използваните лекарства 5-флуорорацил и капецитабин не могат да се разграждат от същия ензим, те проявяват своите токсични ефекти върху пациентите.

НМ Дженомикс предлага изследване за установяване на мутации в DPYD гена. Изследването се препоръчва на пациенти, които са диагностицирани с онкологично заболяване и им е предписана химиотерапия с пиримидинови медикаменти. Анализът се извършва от Medical Genetic Center, Мюнхен, Германия чрез метод на анализ на секвенцията. Анализът се извършва чрез взимане на епруветка кръвна проба в някоя от партньорските ни лаборатории. Резултатите се очакват до три работни дни след пристигане на пробата в Германия.

TPMT мутации при химиотерапия

Цисплатин е широко използван химиотерапевтик по време на лечението на разнообразни видове онкологични заболявания. При деца, подложени на цисплатин, ототоксичността (необратима загуба на слуха) е силно изразена и засяга над 60% от подложените пациенти. Други усложнения при деца са нарушение в речта и когнитивното развитие. Определени генетични вариации на тиопурин S-метилтрансферазата (TPMT) – TPMT*3B и TPMT*3C, увеличават риска от развитие на ототоксичност. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) препоръчва измерване на слуха на децата при всяка доза получено лекарство, дори и при наличие на други генетични вариации.

ТРМТ води до деактивация на тиопурините. Тиопурините се използват като цитостатици и имуносупресори по време на развитие на болестта на Крон, левкемия при деца, хроничен хепатит и органна трансплантация. По статистика около 10% от бялата раса имат намалена функция на този ензим, а 1 на всеки 300 човека няма никаква функция на TPMT.

НМ Дженомикс предлага генетичен тест за определяне на генетичната вариация на ТРМТ, изследван в лабораторията на Medical Genetic Center, Мюнхен, Германия. Изследването се препоръчва а пациенти, започващи химиотерапия с тиопурини или цисплатин. Тестът се извършва чрез секвенционен анализ на ДНК от кръвна проба. Времето за пристигане на резултатите е до 3 работни дни от получаване на пробата в Германия.  
 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com