Наследствен рак | NM Genomix

Наследствен рак

Ракът е генетично заболяване, предизвикано от промени в генетичната информация. Всяка клетка от организма носи определена генетична информация за живота ѝ, колко пъти да се дели, каква функция да изпълнява и кога да се разруши. Различните гени се отключват в различен момент от живота на индивидуалната клетка и осигуряват правилното ѝ функциониране. Някои от гените отговарят за белтъци, които могат да поправят генетичната информация, когато тя е повредена, например от ултравиолетова светлина или други фактори на околната среда. Други гени задават момента, когато клетката трябва да се разруши, ако тя е остаряла или ненужна. Ако точно тези регулаторни гени се засегнат и станат нефункционални, тогава клетката навлиза в процес на неоплазия и се превръща в туморна. Туморните клетки са мутирали нормални клетки, които стават безсмъртни, имат повишен метаболизъм и повишен потенциал за делене и нарастване.

Една телесна (соматична) клетка може да се превърне в туморна спонтанно (спорадично) или ако носи наследствена обремененост. Около 90% от раковите образувания възникват спорадично от влияния на околната среда. Тези влияния увреждат регулиращите гени и водят до възникване на тумори. Когато туморът е наследствен (около 10% от случаите), то той възниква поради вродени мутации в регулиращите гени. Разбира се, регулиращите гени са множество и в ранна възраст при повреда на един, друг може да го компенсира отчасти. При напредване на възрастта регулаторният механизъм на клетките работи по-неефективно и тогава рискът от поява на тумор се повишава. Основните разлики между спорадичния и наследствения рак са:

  • Наследственият рак възниква в по-ранна възраст
  • Наследственият рак има семейна история
  • Наследственият рак често засяга повече от един орган

Трябва да се има предвид, че ракът е често заболяване, което може да засегне всеки. При един член на семейството, който е диагностициран, не може със сигурност да се твърди, че има семейна история и ракът е наследствен. При липса на мутации съществува също риск от развитие на рак, но от спорадичен вид. Изследванията за наследствена предразположеност не дават абсолютно точна информация, която приема или отхвърля развитието на рак в по-късен етап от живота, но оценяват риска от развитие на заболяването и дават информация за подходящо лечение при евентуално настъпило заболяване. 

 

Международни здравни препоръки

Международни здравни препоръки за генетични изследвания, установяващи предразположеност към наследствен рак

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com