Овариален карцином | NM Genomix

Овариален карцином

OVANEXT

OVANEXT е панел базиран на секвениране от следващо поколение, който едновременно анализира 24 гена асоциирани с повишен риск от рак на яйчници, гърда и матката.

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жени в развиващите се страни, засягащо около 1 на 8 жени по време на техния живот. Мнозинството от случаите с рак на гърдата са спорадични (спонтанно възникнали), но 10% се дължат на наследствени причини. Наследственият рак на гърдата се развива по-рано по време на живота отколкото ненаследствените спорадични случаи и е по-вероятно да се развие и в двете гърди. Най-често срещаните причини при наследствения рак на гърдата са мутации в гените BRCA 1 & BRCA 2, които се и оказват отговорни за около половината от наследствения рак на гърдата. Освен тях още няколко допълнителни гена са с доказана роля при развитието на рак на гърдата.

Ракът на яйчниците е петото най-често срещано онкологично заболяване при жените, засягащо около 1 на 71 жени по време на техния живот.

Ракът на матката засяга около 1 на 36 жени. Повишен риск от рак на матката е идентифициран в редица наследствени онкологични синдроми, включително синдрома на Линч.

Какво представлява OvaNext и за какво се използва?

OvaNext представлява ново поколение обширен секвенционен панел от гени, анализиращ едновременно 24 гена, асоциирани с повишен риск от развитие на рак на гърдата, яйчниците и матката.

Гените, в този панел:

ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMARCA4, STK11, TP53.

OvaNext може да бъде от полза при:
 • Рак на яйчниците на всяка възраст
 • Рак на матката (диагностициран на възраст под 50 години)
 • Множество първични тумори в един индивид (например рак на матката и гърдата или рак на щитовидната жлеза)
 • Няколко близки роднини с рак на яйчниците или матката и други видове онкологични заболявания ( в една и съща страна на семейството)
 • Истории с онкологични заболявания, които са с подозрение за наследствен рак на гърдата и яйчниците и Линч синдрома.
Кой трябва да се изследва?
 • Диагностицирани онкологично болни на по-ранна възраст от средно статистическата за основната популация ( < 50 години, за повечето онкологични заболявания)
 • Онкологично заболяване, диагностицирано през поколенията, както и в няколко поколения в рамките на семейството, особено ако се диагностицира в по-млада възраст
 • Хора с множество първични тумори ( или в чифтни органи или в различни органи)
 • Изразен модел на онкологични заболявания в семейството, което е типично за синдрома на наследствената предразположеност към рак ( например рак на дебелото черво и матката при Синдрома на Линч или рак на гърдата и панкреаса с PALB2 мутации)
Какви са предимствата от теста?

Идентифициране на пациенти с наследствена предразположеност за някои видове рак може да помогне с управлението на лечението и проследяването на пациента. Например тази информация може да:

 • Промени опциите за лекарско лечение, определи възможностите за наблюдение и времето за първи скрининг
 • Предложи специфични мерки за намаляване риска от развитие на рак
 • Изясни и оцени риска от развитие на рак, базирано на тестове с комплексни генно-специфични асоциации
 • Предлага насоки за лечение
ВРЕМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
OVANEXT 2-4 седмици

 

 

Международни здравни препоръки

Международни здравни препоръки за генетични изследвания, установяващи предразположеност към рак на яйчниците

 

Цена на изследванието

Изследване Цена
OvaNext 24/27 genes 3 970.00 лв

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com