Компании | NM Genomix

Компании

Lifecodexx

LifeCodexx AG е подразделение на GATC Biotech AG, водещата европейска лаборатория за ДНК секвениране. Компанията се фокусира върху клинично доказани молекулярни диагностични тестове, базирани на технологии от ново поколение и най-вече пренатални диагностични тестове.

GATC BIOTECH

GATC Biotech е водещата Европейска лаборатория за ДНК секверниране с повече от 10 000 академични и корпоративни клиенти по целия свят.

Laboratory Dr. Pachmann

Трансфузионната медицина помага при относително редки здравословни проблеми, свързани с недостиг или излишък на кръвни клетки, както и при проблеми с кръвосъсирването, тромбоза и емболия. Трансфузионният медицински център Bayreuth под ръководството на д-р Улрих Пахман, открит през 1996, осигурява помощ при кръвни трансфузионни проблеми, особено отнасящи се до редки процедури или тестове.

Ambry Genetics

Ambry Genetics е компания, предлагаща "умни" услуги базирани на висококачествена научна и развойна дейност във високотехнологична среда. От основаването си през 1999 г. компанията разширява спектъра на предлаганите тестове до един от най-всеобхватните в света, като запазва безупречна репутация в научните среди и генетичната индустрия.

Acibadem Hospitals Group

Acibadem Healthcare Group бележи бързо развитие от своето основаване през 1991 г. и бързо се превръща в една от водещите здравни институции в сферата на частното здравеопазване в Турция. Със своите 17 болници и 13 медицински центъра, Acibadem в партньорство с IHH Healthcare Berhad е втората най-голяма верига от медицински заведения в света. 

MGZ – Medical Genetics Center

MGZ – Medical Genetics Center следва интердисциплинарен подход в грижите за пациентите и предоставя експертни услуги в сферата на човешката генетика както чрез диагностичните изследвания в своята цито- и молекулярно-генетична лаборатория, така и чрез генетичните консултации в своята клиника. Лабораторията на центъра извършва генетични анализи на проби, изпратени от специалисти от целия свят.

 

Къде са нашите партньори

Разберете, къде се намират всички наши партньори, запознати и работещи с услугите и продуктите на НМ Дженомикс

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com