Персонализирана медицина | NM Genomix

Персонализирана медицина

Какво представлява персонализираната медицина?

Персонализираната медицина, наричана още индивидуализирана или прецизна медицина, обединява подходи за диагностициране от различни сфери (генетика, молекулярна биология и др.), с чиято помощ лечението на всеки пациент да бъде съобразено с индивидуалните му характеристики. Целта на персоналния подход е да бъдат отчетени разликите в преразположеността към определено заболяване, както и повлияването от дадена терапия при различните хора. На базата на тази информация могат да се идентифицират пациентите, при които дадено лечение би имало ефект, и да се промени или модифицира терапията за пациенти, при които се установи, че тя няма има положително влияние.

Защо е важна персонализираната медицина?

Персонализираната медицина подбрява резултатите от здравни грижи

  • Приложението на таргетирана терапия за лечение на миелогенна левкемия подборява 5-годишната преживяемост на пациентите до 2 пъти.
  • След откритието на рецепторите свързани с туморния растеж, средната 5-годишна преживяемост на пациентите с рак на дебелото черво нараства с 15%.

Персонализираната медицина прави здравните грижи по-икономически ефективни

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com