Пренатални изследвания | NM Genomix

Пренатални изследвания

Пренаталните изследвания дават информация за състоянието на плода и рисковете за неговото здраве и здравето на майката. Чрез пренаталните изследвания може да се придобие информация, чието интерпретиране да обезпечи и осигури здравето и дори живота на бъдещото бебе. Тези изследвания могат да се провеждат по време на самата бременност, както и преди настъпване на бременността.

Защо е важно да се изследваме?

Много често бъдещите родители не знаят, че носят определени генетични дефекти, които нямат осезаема проява при тях самите, но при определена комбинация между подобни дефектни гени на двамата родители може да се стигне до тежки последици за детето. Ето защо е препоръчително при възникване на идеята и желанието за бебе родителите да разгледат своето родословие, вече не от сантиментална, а от генетична гледна точка – имало ли е и има ли във фамилията им наследствени заболявания, какви и какво може да е тяхното влияние върху бъдещата бременност и др.

Както в България, така и в световен мащаб, средната възраст на бременните жени рязко се увеличава. Това, от своя страна, води до рязкото повишаване и на рисковете от генетични аномалии при плода. Графиката, описваща тази неблагоприятна зависимост, е красноречива.

Отговорност на родителите е да положат усилия и да обезпечат по възможно най-добрия начин здравето на своето дете, а това става с периодичното набиране на  информация за протичането на бременността чрез изследвания.

ГПСМП НМ Дженомикс предоставя на своите клиенти информация относно състоянието и рисковете за бъдещото им бебе, дори и преди то да е заченато. Ние предлагаме:

  1. Тестове за носителство на дефектни гени на родителите, които по отделно или в комбинация могат да застрашат живота и здравето на бъдещото бебе.
  2. Тестовете за генетични аномалии при плода, застрашаващи живота и здравето му, както вътреутробно, така и след раждането.

Стараем се да задоволим нуждата от сигурни тестове, които да направят Вашата бременност по-информирана. Така ще знаете и ще можете спокойно да се  подготвите за това, което Ви предстои.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com