Продукти | NM Genomix

Продукти

П

ортфолиото на НМ Дженомикс е съставено единствено от валидирани и CE маркирани изследвания, извършвани в едни от  най-големите молекулярни и генетични центрове в света. Партньорите на компанията са акредитирани и доказани лаборатории, гарантиращи най-високо качество на извършваните анализи.

Навлизането на индивидуалния подход при лечение на голяма част от социално значимите заболявания набира все по-голяма инерция в развитите страни. В области като онкология, пренатална грижа и др. се обръща все повече внимание на генетичните и молекулярни изследвания, даващи персонализирана информация за състоянието на съответния пациент и възможност за по-ефективно наблюдение и лечение.

Изследванията предлагани от НМ Дженомикс са в три основни направления на здравеопазването:

Преносът на пробите до лабораториите в Германия се осигурява чрез лицензиран транспорт за биологичен материал на DHL в най-кратък срок.

НМ Дженомикс разполага с развита мрежа за вземане на кръв из цялата страна.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com