Какво знам за рака на гърдата? | NM Genomix

Какво знам за рака на гърдата?

​Ракът на гърдата е забулен в много митове, легенди и заблуди. В наши дни интернет се явява основен информационен източник. Често придобитата информация е безполезна и неточна, дори подвеждаща. Сблъсъкът с болест като рака, тежките и продължителни терапии, различната ефективност и методи на лечение карат хората да се обърнат към алтернативната медицина, народните рецепти и извънклиничните форми на лечение. При тези условия е трудно да бъдат отдиференцирани митовете от истината. Надеждата на пациента често прави така, че заблудите  да изглеждат по-правдоподобни от действителността.

Разбира се, не цялата информация в интернет може да бъде категоризирана като подвеждаща и неистинна. Съществуват и множество сайтове, в които предлаганата информация е коректна, подкрепена с научни факти и доказани клинични резултати, плод на целенасочена лабораторна и практическа работа.

Нека се опитаме да развенчаем някои от тези легенди и с помощта на този кратък тест ще се опитаме да Ви ориентираме къде свършва митът и къде започва истината.​

Общ брой на въпросите: 10 / Време за попълване: 3-5 минути

Начало на теста

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com