Рак на бъбреците | NM Genomix

Рак на бъбреците

RenalNext

Ракът на бъбреците засяга около 1 на 60 индивида в САЩ през живота им. Реналният карцином е комплексно заболяване с разнообразен спектър от туморни субтипове, включително конвенционален (70-80%), папиларен (10-15%), хромофобен (3-5%) и на събиращото каналче (1%). Приблизително около 3-5% от рака на бъбреците е наследствен и възниква като резултат от унаследени мутации в един или повече гени. За разлика от спорадичния рак, унаследеният рак на бъбреците често се характеризира с ранна поява и мултифокални или билатерални (двустранни) тумори.

Какво включва RenalNext панелът?

RenalNext е панел от 19 гена, асоциирани с повишен риск от рак на бъбреците, които се анализират чрез следващо поколение секвениране, включително делеции, дупликации и специфични точкови мутации.

Кои са гените в панела

Включените в панела гени са: BAP1, EPCAM, FH, FLCN, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, tP53, TSC1, TSC2, VHL. Анализ на делеции и дупликации в гените се извършва на 18 от тях с изключение на MITF.

Предимства на изследването

Идентифицирането на пациенти с вродена предразположеност към този тип рак може да помогне в терапията. Например информацията е полезна за:

 • Модифициране на честотата на наблюдение и възраст за започване на скрининг
 • Предлагане на начини за намаляване на рисковите фактори за развитие на ренален карцином
 • Изясняване на семейния риск, основаващ се на генетично-свързан унаследен рак
 • Предлагане на подходящо лечение при наличие на определени мутации, например лъчелечението се отхвърля при мутации в TP53
 • Идентифициране на близки роднини с риск за същото заболяване
 • Осигуряване на ръководство за нови генно-специфични начини на лечение
Кой трябва да се изследва?
 • Пациенти с диагностициран ренален карцином в ранна възраст (преди 45 години)
 • Няколко първични тумора в един пациент (тумори в двата бъбрека, тумори в бъбрек и щитовидна жлеза)
 • Двама или повече членове на семейството с рак на бъбреците
 • Трима или повече членове на семейството с рак на бъбреците и друг вид рак
 • Няколко членове на семейството с рак на бъбреците и невроендокринен тумор
ВРЕМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
RenalNext 2-4 седмици
 

Цена на изследването

Изследване Цена
RenalNext 3 520.00 лв

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com