Рак на панкреас | NM Genomix

Рак на панкреас

PancNext

Ракът на панкреаса се среща при 1 на всеки 65 (1,5%) мъже или жени по време на техния живот. В 95% от описаните случаи заболяването представлява аденокарцином, засягащ екзокринните жлези, които образуват и отделят ензимите, спомагащи смилането на приетата храна. В останалите 5% се наблюдава невроендокринен карцином, чието въздействие се проявява върху вътрешните жлези на панкреаса, отговорни за продукцията на инсулин и регулацията на кръвната захар.

Докато мнозинството от случаите на рак на панкреаса са единични, в средно 5-10% от случаите се говори за наследствен рак на панкреаса, често проявяващ се в семейства с множество засегнати индивиди.

Какво включва PancNext панела?

Изследванията показват, че множество гени се асоциират с увеличена предразположеност към аденокарцинома на панкреаса, като 13 от тях са включени в панела PancNext.

Гените в панела

Гените в панела, имащи отношение към заболяването са следните:
APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11, и TP53.

Какви са предимствата на теста?
 • Откриване на пациенти с унаследена предразположеност към определен вид рак, което би подобрило възможностите за лечение и ранно откриване;
 • Резултатите могат да бъдат в полза за определяне на възможностите за наблюдение и времето за първи скрининг;
 • Предлагат се специфични мерки за намаляване на риска от рак (оперативна интервенция при жени с голям риск от развитие на карцином на гърдата/яйчниците след раждане);
 • Изясняване и оценка на риска от развитие на карцином на матката, дебелото черво и яйчниците с мутации в MHL1 гена, базирани на тестове с комплексни генно-специфични асоциации;
 • Предлага насоки за лечение (например избягване на лъчетерапевтични методи за пациенти с мутация на TP53 гена);
 • Откриване на други членове от семейството, с предразположеност към развитие на рак;
 • Осигурява насоки с нови възможности за лечение и мерки за намаляване на риска, ако са налични;
Кой трябва да се изследва?
 • Пациент с ранно открит рак на панкреаса (диагностициран < 60 годишна възраст);
 • Множество първични тумори при един пациент (напр. рак на панкреаса и рак на дебелото черво или на гърдата);
 • Два или повече членове на семейството с рак на панкреаса;
 • Трима или повече членове на семейството с рак на панкреаса, гърдата, дебелото черво, матката, яйчниците и/или меланома;
 • Често срещани индикации, алармиращи за наследствен рак на панкреаса.
 • Диагностициран рак на член от семейството в по-ранна възраст от статистическата средна възраст (≤ 50 години, за повечето видове рак);
 • Случаи на открит рак на член от семейството в някое от поколенията , както и в повече поколения в семейството;
 • Случаи с открити множество първични тумори (открит в чифтни органи, или в различни органи);
 • Случаи на открит рак във семейството, което е типичен пример за наличието на наследствена предразположеност (рак на гърдата и рак на панкреаса, в следствие на мутации на PALB2 гена);
ВРЕМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
PancNext 2-4 седмици
 

Цена на изследването

Изследване Цена
PancNext 3 520.00 лв

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com