Разширен панел „Кардиология“ | NM Genomix

Разширен панел „Кардиология“

CardioNext

CardioNext е мулти-генен панел за пациенти с наследствени кардиомиопатии и аритмии, както и за други унаследени кардиоваскуларни изменения. Взимайки предвид препокриването на генетичните причини и клиничните картини, единен общ тест за наследени кардиоваскуларни заболявания е най-ефективният начин за идентифициране на рискови пациенти или потвърждение на диагнозата.

CardioNext е панел със следващо поколение секвениране и делеция/дупликация на 84 гени, асоциирани с хипертрофична кардиомиопатия, дилатативна кардиомиопатия, аритмогенна дясно-камерна дисплазия, ляво-камерно неуплътнение, рестриктивна кардиомиопатия, Синдром на удължен QT, Синдром на Бругада, катехоламинергична полиморфна вентрикуларна тахикардия и Синдром на скъсен QT. Този панел съдържа също гени, които предизвикват кардиомиопатия, асоциирана с унаследена мускулна дистрофия и гени, свързани с вродени дефекти на сърцето. Резултатите пристигат в рамките на 8-10 седмици.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕСТА
  • Потвърждава диагнозата и установява риска от внезапна сърдечна недостатъчност
  • Насочва към ефективно лечение и медикаменти за предотвратяване на сърдечната недостатъчност или други усложнения
  • Оптимизира терапията на пациенти с кардиомиопатия, дължаща се на специфичен сърдечен генотип, или на пациенти с мускулна дистрофия на Дюшен и болест на Данон.
  • Предлага генетично изследване на членове на семейството за фамилна мутация и предоставя информация за медикаментозна помощ при нужда
  • Намалява цената, ресурсите и емоционалните травми по време на лечение
Чувствителност на изследването

CardioNext открива мутации в 75% от пациентите с удължен QT интервал, 50% от пациентите с хипертрофична кардиомиопатия или тахикардия, 30% от пациентите с неисхемична дилатативна кардиомиопатия, 30% от пациентите със Синдром на Бругада. CardioNext открива 96% от мутациите в изброените гени.

ВРЕМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
CardioNext 10 седмици
ВИД НА ПРОБАТА

Кръвна проба 10мл в ЕДТА епруветка

 

Цена на изследването

Изследване Цена
CardioNext 3 970.00 лв

 

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com