Социална отговорност | NM Genomix

Социална отговорност

Като компания от сферата на здравните услуги, наша естествена мисия е работата за повишаване на общественото здраве и качеството на медицинските грижи, предлагани на пациентите в България. За нас, да бъдем социално отговорна компания, означава в своята дейност да се ръководим от интересите на пациентите и обществото – да предлагаме услуги, които отговарят на техните нужди и допринасят за общото благосъстояние и да прилагаме етични и отговорни бизнес практики.

Предоставяйки иновативни медицински продукти и услуги с най-високо качество, ние се стремим да осигурим на нашите пациенти достъп до най-високите стандарти в здравеопазването. Чрез успешното сътрудничество с наши партньори в цялата страна, услугите ни успяват да достигнат до максимално широк кръг от хора. Успоредно с това, отчитайки икономическите условия в страната, ние работим и за предлагането на гъвкави и по-достъпни финансови условия и решения.

Ние държим на доверието на нашите пациенти и работим с квалифицирани специалисти от различни специалности, за да предложим обслужване с най-високо качество, а информацията за нашите продукти и услуги е достъпна за нашите пациенти и всеки, който проявява интерес. Смятаме за важно не само повишаването на обществената информираност за новостите в областта на медицината и предлаганите от нас продукти, но и общата здравна култура и полагаме усилия и в тази насока.

НМ Дженомикс поддръжа контакти и с пациентски организации и взема участие в различни инициативи, за които можете да прочетете повече тук. През 2015 г. НМ Дженомикс се включва в инициативата Панаир на добрината.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com