Пренатални изследвания | NM Genomix

Пренатални изследвания

Защо трябва да изследваме гените си?

BG

През последния век ДНК тестовете станаха особено популярни и днес се прилагат в много и различни сфери на медицината. Благодарение на технологичното развитие и възможността да бъдат изследвани гените, можем да разберем все повече за това какво е заложено в наследствената ни информация.

НМ Дженомикс ще вземе участие в платформата Medal

BG

НМ Дженомикс с Пренатест е вече част от портфолиото с търговци на платформата Medal в категория „Здраве и красота“

Каква може да е причината за ранната менопауза

BG

Повечето жени усещат симптомите на навлизането в менопауза на възраст около 50 години, но когато симптомите се появят малко след 30, това може да е знак за наличие на определени генетични изменения. Едно от най-честите генетични изменения, което остава „скрито“ при жени с ранна менопауза, е премутация в гена FMR1, който отговаря за функциите на главния мозък.

Възрастта на бащата - влияние върху риска за Синдром на Даун

BG

Възрастта на бащата също може да повлияе риска от генетични аномалии в плода, според изследвания. Стандартните методи за скрининг обаче не вземат под внимание този фактор.

Пренаталните тестове и информираният избор на родителите

BG

Корийн и Джей Си решават да направят неинвазивен пренатален ДНК тест (НИПТ) заради възрастта на Корийн. По това време тя е на 35 години –  счита се, че на тази възраст генетичните аномалии на плода са по-често срещани. След като семейство Кавана получават диагнозата за Синдром на Даун, те са изправени пред избора дали да задържат бебето или да прекратят бременността.

Разработване на лечение срещу Чуплива Х хромозома – предизвикателствата

BG

Синдромът на Чупливата Х хромозома е наследствено, генетично състояние, което причинява интелектуална неспособност, поведенчески и обучителни затруднения и се характеризира с определени  физически белези.

Атаксията при мъжете може да се причини от носителство на чуплива Х хромозома

Undefined

Състоянието на пре-мутация на чупливата Х хромозома често остава незабелязано, но се установява, че в даден период от живота на индивида се развиват изменения. Най-често срещаното изменение при мъже е атаксията - състояние на неконтролируеми мускулни движения, което се предизвиква от увреждания на двигателните центрове в централната нервна система.

Какво повече предлага Пренатест?

BG

Все повече български семейства, очакващи дете, решават да се доверят на изследванията за неинвазивна пренатална диагностика като Пренатест, които ГПСМП НМ Дженомикс предлага в България.

Бъдещето на пренаталните изследвания - неинвазивни пренатални тестове (НИПТ) или стандартен скрининг?

BG

Неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) навлизат все по-широко в клиничната практика като скринингов метод за установяване на генетични аномалии при плода. Освен че притежават неоспоримо предимство пред инвазивните процедури (амниоцентеза, хорионбиопсия), налице са вече и многократни доказателства за превъзходството на генетичните тестове пред стандартните методи за скрининг по отношение на надеждност и точност. Ето защо в някои държави започват да се разглеждат и варианти за замяна на стандартния скрининг с НИПТ.

Икономическа обосновка за разширяване на клиничното приложение на неинвазивните пренатални тестове (НИПТ)

Undefined

До този момент единственото предизвикателство пред по-широкото клинично приложение на НИПТ са финансовите съображения, но за много от заинтересованите страни те нямат ясна обосновка.  Замяната на конвенционалния скрининг с незинвазивни тестове може да намали разходите за здравеопазване, ако тестовете се вместват в определени финансови рамки.

Pages

Subscribe to RSS - Пренатални изследвания

SofiaPlovdiv

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 0882 406 205, 0888 018 722

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com