За компанията | NM Genomix

За компанията

Н

М Дженомикс е лидер в предлагането на молекулярно-генетични изследвания в сферата на пренатална грижа и персонализиран подход в онкологията. Екипът на компанията се състои от специалисти по медицинска диагностика, патология, медицинска биология и медицински биотехнологии, които осигуряват компетентна грижа за своите пациенти. Движеща политика на компанията е всеки пациент да получи индивидуално отношение, консултация и съвет, като се запълни разстоянието в общуването между пациент и проследяващ специалист. НМ Дженомикс осигурява официално становище от специалисти по медицинска генетика, както и лична консултация с тях по желание на пациентите. Наши международни партньори са американски и немски лаборатории, сертифицирани с най-висок клас по ISO стандартите. Лабораторията на Lifecodexx, Констанц, Германия извършва генетичните изследвания за хромозомни аномалии, като се гарантира бързина в превоза на пробите и максимална достоверност на получените резултати. Персонализираните онкологични изследвания се извършват в лабораторията на д-р Пахман, Байройт, Германия с най-модерните технологии в областта. За нас е важна навременната и професионална грижа за пациентите.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com